ทดสอบความชำนาญการทางทหาร เหล่า พธ. ครั้งที่ 2/66

รหัสผู้ใช้  = ตามในบัญชีรายชื่อ

รหัสผ่าน = เลขประจำตัว 10 หลัก หรือ 13 หลัก ที่ได้แจ้งไว้