รหัสผู้ใช้  = ตามในบัญชีรายชื่อ

รหัสผ่าน = เลขประจำตัว 10 หลัก